اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

انتقاد شدید اسماعیل خان از رهبران حکومت

محمد اسماعیل خان با شدید ترین الفاظ حکومت را به باد انتقاد گرفت.

مشاهده در منبع اصلی