اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

سفیر افغانستان: ما از مفکوره فدراسیون روسیه در باره دیالوگ با طالبان استقبال خواهیم کرد

مشاهده در منبع اصلی