اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

ناتو: طالبان باید از فرصت استفاده کنند و به روند صلح بپیوندند

مشاهده در منبع اصلی