اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

ناتو: طالبان باید از فرصت استفاده کنند و به روند صلح بپیوندند

مشاهده در منبع اصلی