اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

ناتو: طالبان باید از فرصت استفاده کنند و به روند صلح بپیوندند

مشاهده در منبع اصلی