اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

فراغت چهل محصل ازپوهنتون هرات به همکاری مالی یک عضو پارلمان

شهرهرات 25 حوت باختر
چهل تن از محصلان دختر وپسر كه باحمايت مالي فرهاد مجيدي نماينده مردم هرات در ولسي جرگه درموسسات تحصيلات عالي خصوصي تحصيل نموده اند شب گذشته فراغت خودراجشن گرفتند.
اين جوانان كه شامل بيست دختر وبيست پسر ميباشند درطول چهارسال گذشته درمقطع ليسانس ودررشته هاي مختلف تحصيل نموده اند.
جشن فراغت اين جوانان باحضور دوكتور نجيب الله خواجه عمري وزيرتحصيلات عالي ،انجينرعلي احمد عثماني وزير انرژي وآب ،محمد آصف رحيمي والي ولايت هرات ،مشاورين مقام عالي رياست جمهوري وشمار زيادي از محصلان وجامعه اكادميك كشور برگزارشد.
فرهاد مجيدي نماينده مردم در ولسي جرگه ميگويد :" براي چهل تا پنجاه تن ديگرازجوانان نيز درمقطع ليسانس زمينه تحصيل را فراهم ميسازد وبراي اين فارغان زمينه تحصيل درمقطع ماستري را نيز فراهم ميسازد."
والي هرات از همكاري آقاي مجيدي ابرازقدرداني نمود وخوأهان حمايت ساير افراد خير وتاجرازجوانان شد.
والي هرات همچنان سهمگيري شهروندان هرات درراستاي رشد معارف وتحصيلات عالي را به ديده قدرنگريست وتاكيد نمود كه شهروندان هرات درسال گذشته نود ميليون افغاني به معارف  كمك نموده اند.
وزيرتحصيلات عالي ميگويد:" از كيفيت تحصيلات عالي نظارت صورت ميگيرد وتوقع دارد روي ارتقاي كيفيت تحصيلات توجه شود زيرا ازناحيه كميت هيچ مشكلي وجود ندارد.
او تاكيد دارد كه كارآيي نهادهاي اكادميك در اولويت كاري وزارت تحصيلات عالي قرار دارد.
محمد همايون قيومي مشاور رييس جمهوروانجينر علي احمد عثماني وزيرانرژي وآب كشورنيز فراغت اين محصلان را تبريك گفتند وازنياز به انكشاف وتوسعه امور اكادميك سخن گفتند.
وزير انرژي وآب كشورميگويد :"  بهترين مراتب قدرداني اين است تابپاس خدمات بزرگان كمر به خدمت گزاري ببنديم.
اين براي بارنخست است كه يك نماينده ولسي جرگه هزنيه تحصيل چهل تن از جوانان را پرداخت ميكند .ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی