اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

آغازتلاش ها برای نجات چهارسرباز ربوده شده توسط طالبان درفاریاب

شهرمیمنه 25 حوت باختر
تلاش ها برای نجات چهار سرباز ربوده شده ازسوی طالبان ، درولایت فاریاب ادامه دارد.
این سربازان روز گذشته از شاهراه شهرمیمنه – ولسوالی المار ربوده شدند.
یک فرمانده ارشد قول اردوی شاهین به آژانس باخترگفت که تلاش ها برای ردیابی  و نجات سربازان ربوده شده ادامه دارد.
اوگفت  این سربازان بدون اجازه از فرمانده شان با یک موتر شخصی می خواستند به شهرمیمنه مرکز فاریاب بروند که در مسیر راه ازسوی طالبان ربوده شدند.
رسانه ها گزارش کردند که طالبان سوار بریک تانگ هاموی ناگهان به شاهراه شهرمیمنه – ولسوالی المار برآمدند و این سربازان را ازنزدیکی ساحه یی موسوم به پل باخود شان بردند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی