اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

فرارچهار نظامی ازچنگ طالبان در لوگر

شهرپل علم 25 حوت باختر
چهارنظامی ازچنگ طالبان در ولایت لوگر فرارکردند.
این نظامیان تقریباً دوماه پیش ازولسوالی آریوب ځاځی ولایت پکتیا ازسوی طالبان ربوده شدند و سپس به ولسوالی ازره ولایت لوگر انتقال یافتند و در آنجا نگهداری می شدند.
به اساس گزارش ها ، این سربازان ناوقت روزگذشته موفق به فرار از چنگ طالبان شدند .
یک منبع امنیتی ولایت لوگر درتماس با آژانس باختر ، فرار این چهار نظامی ازچنگ طالبان را تایید کرد.
اوگفت که این سربازان پس از فرار خود شان را به نزدیکترین پاسگاه نیروهای امنیتی رسانیدند و از آنجا به مناطق امن و سپس به خانه های شان بازگشتند.
شاهپور احمدزی سخنگوی پولیس لوگر نیز درتماس با رسانه ها فرار این سربازان ازچنگ طالبان مسلح را تایید کرده است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی