اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

برگزاری مسابقه سیرت النبی دربغلان

شهرپلخمری 25 حوت باختر
مسابقه سیرت النبی تحت شعار صلح وبرادری از جانب وزارت ارشاد حج واوقاف به همکاری ریاست ارشاد حج واوقاف ولایت بغلان وحزب حرکت انقلاب اسلامی براه انداخته شد.
آژانس اطلاعاتی باختر بنا بر اظهارات مولوی عبدالرشید مظهری ریس ارشاد جج واوقاف ولایت بغلان خبرداد.
عبدالحی نعمتی والی  بغلان طی صحبت ضمن قدردانی از گرادنندگان این همایش فرهنگی ودینی نقش آگاهی مردم رااز سنت وشریعت در راستای کاهش  یافتن جرایم جنایی وتحقق یافتن اهداف وبرنامه های کاری صلح مهم واساسی خواند.
عبدالحکیم منیب معین مسلکی وزارت ارشاد حج واو قاف کشور طی صحبت ضمن توضیح پیرامون اهمیت معنوی مسابقه سیرت انبی از  سفر حج  عمره اهدا ۱۱ بورس تحصیلی وسایر تحایف به برندگان ابن مسابقه سخن به میان آورد.
قابل تذکر است که درین مسابقه جوانان که سن شان کمتر از ۲۵ سال باشد اشتراک کرده اند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی