اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

غنی و عبدالله باید استعفا دهند

مشاهده در منبع اصلی