اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

رده بندی تیم های فتبال اعلان شد

کابل باختر 25 حوت
تیم فتبال کشور د ر رده 148قراردارد
بگزارش آژانس باختر تازه ترین رده بندی تیم های فتبال از طرف فیفا اعلان شد که براساس این گزارش تیم ملی فوتبال آلمان با 1609 امتیاز ، برزیل با 1489 امتیاز، پرتغال با 1360 امتیاز ، آرژانتین با 1359 امتیاز و بلژیک با 1337 امتیاز به ترتیب رده اول تا پنجم رده بندی فوتبال جهان را در اختیار دارند.همچنین تیم های ایران ، استرالیا و ژاپن نیز به ترتیب در رده اول تا سوم آسیا ایستاده اند.
در این گزارش همچنین لهستان با 1228 امتیاز، اسپانیا 1228 امتیاز، سوییس 1197 امتیاز، فرانسه 1185 امتیاز و شیلی 1161 امتیاز رده ششم تا دهم فیفا را به خود اختصاص داده اند. وافغانستان با176 امتیاز در رده  148  ، تاجکستان  124 ، پاکستان 203 و  تانگا در رده 206 آخرین رده قراردارند
خلیل

مشاهده در منبع اصلی