اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

طرح شهرك هاى رهايشى حكمتيار در شمال كابل

گلبدين در پى اهداف استراتژيك قومى: پيشنهاد طرح ايجاد شهرك هاى رهايشى در دو سوى جاده كابل بگرام از سوى آقاى گلبيدين حكمتيار به آقاى اشرف غنى احمدزى از جمله سياست هاى فاشيستى و انگليسى نادر غدار است.

كريم امين سخنگوى گلبيدين حكمتيار رهبر حزب اسلامى شاخه حكمتيار از چندى بدين سو مبارزات سياسى را بجاى جنگ و انتحار و انفجار ترجيح داده است و تقريبا بزرگترين شخصيت متفكر، علمى و مدنى حزب آقاى حكمتيار بشمار مي رود كه هر ازگاهى در رسانه ها و گفتمان ها ظاهر مي شود و با اظهارات و منطق سياسى عجيب خود مانند؛ توجيه حملات انتحارى شهروندان را به تعجب و حيرانى وامي دارد.

كريم امين ظاهرا خود را شخص استدلالى و سياستباز زرنگ جلوه مي دهد كه گاهگاهى در صفحات اجتماعى مطالب و سياست هاى آقاى گلبدين حكمتيار را بازتاب مي دهد، اخيراً خبر يك طرح و ساختن شهرك هاى رهايشى را در كنار جاده كابل بگرام به ريیس جمهور نموده است.

بها بقایی

مشاهده در منبع اصلی