اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

فرار سربازان افغانی از اسارت

مشاهده در منبع اصلی