اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

فرار سربازان افغانی از اسارت

مشاهده در منبع اصلی