اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

فرار سربازان افغانی از اسارت

مشاهده در منبع اصلی