اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

داعش زنان جوزجان را آموزش می دهد

مشاهده در منبع اصلی