اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

اسماعیل خان با شدید ترین الفاظ حکومت را به باد انتقاد گرفت

مشاهده در منبع اصلی