اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

اسماعیل خان با شدید ترین الفاظ حکومت را به باد انتقاد گرفت

مشاهده در منبع اصلی