اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 حوت , 1396

اسماعیل خان با شدید ترین الفاظ حکومت را به باد انتقاد گرفت

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی