اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

کارگران شاروالی مزار شریف خواندن و نوشتن فرامی گیرند

مزارشریف 24 حوت باختر
بیش از دوصد و شصت کارگر شاروالی شهرمزارشریف دیروز شامل برنامه های سواد آموزی ریاست معارف بلخ شدند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، محمد نصیر عینی سرپرست شاروالی مزارشریف در آغاز برنامه سواد آموزی کارگران شاروالی گفت که با تفاهمی که بین شاروالی ومدیریت سواد آموزی ریاست معارف بلخ صورت گرفته قراراست که در مرحله نخست دوصد شصت کارگر از برنامه های سواد آموزی بهره مند شوند.
وی افزود که این کارگران به مدت نه ماه آموزش می بینند. احمد نعیم(دوستی)

مشاهده در منبع اصلی