مطالب مرتبط:

وزارت صحت عامه: دو واقعه مثبت پولیو در قندهار و کنر رخ داد

کابل باختر 24 حوت دو واقعه مثبت پولیو در ولایات قندهار و کنر رخ داد که با این شمار واقعات مثبت پولیو طی سال...

مطالب اخیر