اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

چهار داعشی کشته شدند

کابل باختر 24 حوت
ازاثرضربات هوایی نیرو های بین المللی در ولایت کنر چهار تن داعشی کشته شدند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر،  روزگذشته طیاره بی پیلوت قوای ایتلاف درساحه لیچلام ولسوالی مانوگی ولایت کنربالای مخفیگاه های گروه تروریستی داعش ضربات هوایی را اجرانموده که درنتیجه  چهار تن ازگروه متذکره کشته ویک  تن دیگرآنهازخمی گردیده است. ختم/ شوخک

مشاهده در منبع اصلی