اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

اطلاعیه مدیریت عمومی ترافیک کابل !

کابل باختر/ 24/ حوت
یک جوان  30ساله که هویت آن تثبیت نگردیده، لباس سیاه، جمپر شتری برتن و بوت سیاه به پا داشته است ساعت نه دیروز از اثر حادثه ترافیکی در سرکوتل نزدیک پل هوایی حوزه 17 پولیس شدیداً مجروح و به حالت کوما درشفاخانه علی آباد انتقال و تحت تداوی قراردارد.
اقارب آن می توانند به شفاخانه متذکره مراجعه نموده ، غرض معلومات بیشتر به آمریت بررسی حادثات مدیریت عمومی ترافیک کابل واقع دهمزنگ مراجعه نمایند و یا به شماره تلیفون 020503711 درتماس شوند.
ختم/ شوخک

مشاهده در منبع اصلی