اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

کمیته سویدن یکصد و چهار میلیون افغانی در سمنگان به مصرف میرساند

ایبک 24 حوت باختر
کمیته سویدن در عرصه های معارف، صحت و توانمند سازی معلولان در سمنگان یکصد و چهار میلیون افغانی به مصرف می رساند.
به همین منظور تفاهمنامه یی میان کمیته سویدن و مسوولان در سمنگان به امضا رسید.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، در محلی امضای این تفاهمنامه نجیب الله یزدان پناه مسوول زون شمال کمیته سویدن گفت که این کمیته به ولایت سمنگان مبلغ یکصد و چهار میلیون افغانی را در بخش های حکومت داری خوب، معیشت روستایی، بازتوانی معلولان، معارف، صحت و حقوق بشر در سال 2018 و قسمتی از آن را در سال 2019 به مصرف می رساند. حبیب (سادات)

مشاهده در منبع اصلی