اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

کار ساخت تعمیر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻋﺎلی ﺑﺎﺩﻏﻴﺲ آغاز شد

قلعه نو 24 حوت باختر
کار ساختمان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻋﺎلی ولایت ﺑﺎﺩﻏﻴﺲ دیروز آغاز شد.
ﺷﻤﺲ اﻟﺤﻖ ﺭییس ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎﺩﻏﻴﺲ به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﺰﻳنه چهل و پنج ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ اﻓﻐﺎﻧﻲ از کمک مالی کشور هندوستان در سه منزل ساخته میشود که در آن سی و هفت اتاﻕ ﺩﺭﺳﻲ و سایر  نیازمندی ها در نظر گرفته شده است و تا دو سال کار آن تکمیل می گردد.
در افتتاح کار این تعمیر مسوولان محلی و هیئت اﻋﺰامی ﻭﺯاﺭﺕ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻋﺎﻟﻲ نیز حضور داشتند.  احمد نعیم(دوستی)

مشاهده در منبع اصلی