اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

امریکا در مبارزه با داعش صادق نیست

مشاهده در منبع اصلی