اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

دو واقعه‌ی مثبت فلج کودکان در قندهار و کنر ثبت شده است

مشاهده در منبع اصلی