اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

دو واقعه‌ی مثبت فلج کودکان در قندهار و کنر ثبت شده است

مشاهده در منبع اصلی