اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

دو واقعه‌ی مثبت فلج کودکان در قندهار و کنر ثبت شده است

مشاهده در منبع اصلی