اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

قیام مردم هرات یک حرکت خودجوش بود

قیام مردم مسلمان هرات در کلیت محصول کار سیاسی و تدارکی هیچ گروه و یا تنظیمی نبود و این قیام یک حرکت خودجوش مردمی بود که پس از کودتا 7 ثور 1357 مردم مسلمان، توهین به ارزش ها و مقدسات دینی خود را توسط کمونیست ها مشاهده نمودند و با چنین وضعیتی خشم مردم را برانگیخته و آنها را وارد میدان مبارزه ساختند.

حدود ساعت نه صبح پنجشنبه تاریخ 24 حوت 1357 بود كه مردم گروه گروه و دسته دسته از غرب شهر هرات و از ولسوالی ها و قريه های نزديک شهر با سر دادن فریادهای الله اكبر در داخل شهر دست به قیام زدند، اتحاد و همبستگی مردم به يک قيام سراسری تبديل شد و در نتيجه سرآمد و سرآغاز 24 حوت و الگو قرار گرفتن اين قيام مردم هرات زبانزد جهانيان و قهرمانی های مردم كشور ما جاويدان شد.

اما آنچه كه نهايت درد آور و غم انگيز است كشته شدن بیش از بيست هزار نفر در قيام 24 حوت هرات است كه اكثر اين قربانیان را کسانی تشکیل می دهند كه به نان شب و روزشان محتاج بودند و كمترين توان مالی را نداشتند قابل یادآوری است كه جان نثاران اين رستاخيز بزرگ در طول يک هفته و هفته های بعد از قيام با شهادت، زندانی و مفقودالاثر جمعی از هموطنان ما كه بعد از به پيروزی رسيدن مجاهدان گورهای دسته جمعی مردم از دره ها و تپه های شمال شهر هرات كشف گردید اما استخوان های فرسوده و لباس های پوسيده اين شهيدان هيچ كدام قابل شناخت نبود بنابراین مردم هرات هر کدام عزيزی را در اين قيام خونين از دست داده بودند.

همچنین یکسال بعد و پس از دو ماه از تجاوز ارتش سرخ شوروی سابق از این قیام، قیام شجاعانه و دلاورانه مردم کابل در 3 حوت 1358 نمونه‌ ای از رشادت‌ها و خودگذری های مردم افغانستان و بخصوص همشهريان کابل است که با دست خالي در پايتخت کشور و با فرياد تکبير از خانه‌ ها و پشت بام هايشان نخستين هشدار خونين را به نيروهای متجاوز و دست نشاندگان آنها دادند.

دانش کلکانی

مشاهده در منبع اصلی