اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

تولید بحران و کم شعوری سیاسی در مدیریت کشور

نمی‌ دانم‌ سران حکومت وحدت ملی بخصوص جانب ارگ چگونه فکر‌ می‌ کنند ‌و تعقل سیاسی در کجای کارشان است. چرا دامنه‌ی بحران هر روز بیشتر می شود و عقل و منطق در کجای این مدیریت است؟

چند نمونه از تضاد منطقی در رفتارهای سیاسی ارگ را اینجا می‌‌ نویسم:

– در اوج تنش های سیاسی بین ارگ و گروه های سیاسی مهمی‌ مانند حزب جنبش ملی، جنبش روشنایی ‌و غیره اشرف غنی دستور برکناری استاد عطا محمد نور والی بلخ‌‌ را داد.
– والی بلخ و جمعیت اسلامی تصمیم اشرف غنی را نپذیرفتند و ارگ ناگزیر به مذاکره شد.
– نزدیک بود که مذاکرات نتیجه دهد ولی بحران بلخ هنوز حل نشده بود که اشرف غنی امر‌ توزیع تذکره های برقی را بر‌‌خلاف قانون توشیح شده توسط شخص خودش را صادر کرد در حالیکه یکی از مواد مذاکرات همین موضوع بود.
– هنوز هر دو مشکل‌ بالا حل نشده بود که‌ شش والی دیگر را برکنار کرد.
– در حالیکه بحران امنیتی به گونه‌ی بی پیشینه ای رو به گسترش است اشرف‌ غنی‌ برای ادای نماز شام به مسجد وزیر اکبر‌خان رفت و در آنجا از «انتقام» یاد کرد. فردای آن به نیروهای مسلح دستور داد تا از طالبان انتقام بگیرند اما یک ماه بعد در نشست «پروسه‌ی کابل» همین رییس جمهور از صلح بدون قید و‌ شرط و حتی تغییر قانون اساسی خبر داد.
– در پاسخ به این تقاضای اشرف غنی طالبان حملات خود را از سر گرفتند و‌ چندین مورد دیگر‌ قتل و کشتار گروهی را سازمان دهی کردند.
– حالا که بحران امنیتی، فقر، بیکاری و بی اعتمادی ملی به یک بیماری فراگیر‌‌‌‌‌ تبدیل شده می خواهند یک نفوس شماری خیالی و به اساس تصویرهای فضایی را به حلق مردم‌‌‌ بریزند.

گویا در طی سال‌ های اخیر نفوس‌ مناطق فارسی زبان، تاجیک و هزاره و ازبک تقریبا نصف شده در‌ حالیکه مناطق شرقی و جنوبی افغانستان صددرصد رشد نفوس داشته اند. احتمالا توقع دارند که مردم این چرندیات را بپذیرند.

از این آقایان می‌ پرسم وقتی می توانید بدون زحمت از آسمان ها عکس‌‌ بگیرید و‌ 35 میلیون نفوس را بشمارید پس‌ چرا از همان آسمان نمی‌ توانید پناهگاه های طالبان را پیدا کنید ‌و حمله نمایید؟ سال ها است ادعا دارید که آموزشگاه های طالبان در‌‌ پاکستان است و پاکستان می گوید نخیر در خاک خودتان است چرا این عکس ها را برایشان نمی‌ فرستید که قناعت کنند؟

به نظر ما این نفوس‌ شماری گوسفندی فقط بخاطر آمادگی ‌‌برای انتخابات آینده و پلان های شوم بعدی است ولی مردم خیلی آگاه شده اند و از همین حالا هدف خاینانه‌ی شما را می دانند. با شمردن تمام دلایل بالا به این نتیجه می رسیم که سران ارگ نه تنها فاقد شعور‌ سیاسی کافی برای مدیریت بحران افغانستان اند بلکه خودشان هر روز بحران‌ را بیشتر می‌ سازند.

عبیدالله مهدی

مشاهده در منبع اصلی