اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

دست آورد 6000 روز جنگ!

طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا از مرز شش هزار روز گذشت. از نخستین روزی که امریکا در 7 اکتوبر سال 2001 با حملات هوایی به افغانستان، جنگ در این کشور را آغاز کرد ..

مشاهده در منبع اصلی