اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

دادرس: هیچ مکتب فعالی از ترکیه در افغانستان نیست

اعلام شده است که ترکیه سه مکتب در حال تدریس در افغانستان دارد اما تاحال چنین مکاتبی را ندیدیم و هیچ مکتب فعالی وجود ندارد، این صحبت ها فقط برای خاک زدن بر چشم مردم گفته می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، عبدالشکور دادرس نماینده خانواده های شاگردان مکاتب افغان ترک امروز پنجشنبه 24 حوت 96 در یک نشست خبری در کابل گفت: از جلسه گذشته تا امروز درخصوص مکتوب وزارت خارجه تحقیق کردیم و به مقام های مختلف رجوع کردیم که این مکتوب شما از نگاه قانونی چه ارزشی دارد اما آنها هیچ پاسخی نداشتند.

دادرس بیان کرد: برای تحقیق درخصوص این مکتوب، به ادارات عدلی و قضایی مراجعه کردیم و گفتیم که این مکتوب خلاف قانون صادر و ترتیب شده است و بنیاد حقوقی و قانونی ندارد اما متاسفانه که گوش شنوا و چشم بینایی نبود.

نماینده کمیته والدین شاگردان مکاتب افغان ترک خطاب به دولت گفت: از شما می پرسم که موسسه بنیاد وقف معارف ترکیه، تشکیل دولتی است یا ان جی او؟ متاسفانه که هیچ کس صحبتی نمی کند و گویا فقط بر آن هستند که توافقنامه میان وزرای دو کشور را عملی می کنند.

وی درخصوص موجودیت مکاتب ترکیه در کشور که ظاهرا قرار است بجای مکاتب افغان ترک باشند گفت: اعلام شده است که سه مکتب در حال تدریس در افغانستان دارند اما تاحال چنین مکاتبی را ندیدیم و این صحبت ها برای ما عجیب است و هیچ مکتب فعالی وجود ندارد، این صحبت ها فقط برای خاک زدن بر چشم مردم گفته می شود.

دادرس گفت:یک کمیسیون مستقل از وزارت اقتصاد، به نام کمیسیون عالی اجراآت موسسات غیر دولتی ایجاد شده و مدعی است که گویا افغان ترک مغایر منافع عامه اجراآت کرده است؛ این صحبت خنده دار است و وجدان چیز خوبی است.

نماینده کمیته والدین، به بیش از دو ددهه فعالیت مکاتب اشاره کرده و گفت: تا قبل تاریخ 5 حوت 1395 که دولت ترکیه پیشنهاد انحلال این مکاتب را به دولت ما داده بود، اصلا چنین صحبت هایی وجود نداشت و تا سال 2013 ارشدترین مقام های ترکیه از استاد الماس تقدیر کردند و اسناد تقدیر وزیر دفاع ترکیه از استاتید این مکاتب موجود است و همه تلاش کردند که فررندان خود را به این مکاتب بفرستند، چطور بعد از دو دهه فعالیت کمیسیون ارزیابی اجراآت فهمیده است که این مکاتب مغایر منافع عامه است، آیا عقل سالم این را قبول می کند؟

وی بیان کرد: اطلاعات موثق غیر قابل انکار داریم که کسانیکه اینطور صحبت می کنند، فرزندانشان در ترکیه درس می خوانند، بسیار خوش هستیم که آنها تحصیل کنند و در آبادی آینده کشور سهم بگیرند اما انصاف نیست که بخاطر موقعیت شان فرزندان ما را از تحصیل محروم کنند.
دادرس افزود: معلوم می شود که نوکری تا این حد رفته است و مامورین وزارت معارف این روزها با چهار معلم این مکتب عجب کسب و کارهایی درست کرده اند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی