اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

جلاد 24 حوت در بلجیم است

یکی ازجلادان خونخوار 24 حوت 1357 هرات نظیف الله نهضت والی وقت هرات می باشد با دوستانش حزبی اش در کشور بلجیم بسر می برد.

برخی از قاتلان و آدمکشان حرفوی همچون نظیف الله نهضت والی هرات در زمان قیام مردم هرات که فعلا مقیم بلجیم است، از آنجا باکمال افتخار به نوشتن خاطرات انقلابی خویش مبادرت می ورزد.

این انسان سفاک همچو رفقای گرامی حزبی اش با ارایه مدارک جعلی گویا در بخش استحاله نمودن اقلیت های قومی و غیر بومی در کشور سویدن به حل نمودن اقلیت افغانستان در اکثریت جامعه میزبان بدون داشتن هیچ نوع تحصیل اکادمیک و یاهم سابقه کار در این رشته مشغول کار است.

صرف مقامات کشور سویدن را فریب داده واز خود چهره یک فیلسوف و جامعه شناس متفکربی بدیل را ارایه نموده است .

هموطنان محترم به خصوص هراتیان عزیز می توانند این فرد سفاک را بیشتر معرفی نمایند، تاچهره این انسان خود خواه به همه معلوم شود.

منجم زاده

مشاهده در منبع اصلی