اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

مار آستین دست از نیش زدن مردم شمال نمی کشد

"مار آستین" که نیش های زهری او را شیر مردان شمال کشیده اند اما هنوز دست از نیش زدن و منافقت میان مردم شمال و بویژه جمعیت اسلامی افغانستان نمی کشد.

"مار آستین" اگر منافعش ایجاب کند خود را یک جمعیتی باورمند و سرسپرده معرفی می کند وقتی منافعش در خطر بیافتد جمعیت را یک سازمان اخوانی و عقب گرا معرفی می کند و دست به تخریب و منافقت می زند زمانیکه نیش های زهری او نتوانست استاد عطا را از پای در آورد دست به ایجاد یک گروه فرصت طلب و ناراضی به نام "شورای انسجام جمعیت" در تبانی با قصاب کابل و تکنوکراتان تبهکار زد اما این شورا هم کاری از پیش برده نتوانست.

مهندس داوود مریض را از بستر بیماری و سیروم بدست از لندن به کابل دعوت کرد و با نشان دادن باغ های سرخ و سبز ولایت بلخ چندین ماه است که او در حسرت ولایت بلخ آرامش ندارد برخلاف تصور "مار آستین" هزاران نفر در کنار استاد عطا ایستادند و بلخ به محور مقاومت تبدیل شد و جمعیت اسلامی چندین ماه است که به نمایندگی از استاد نور با ارگ مذاکره می کند.

مار آستین تداوم این مذاکرات را به نفع خود نمی بیند اخیرا استانکزی و سلام رحیمی وارد مذاکره مستقیم با استاد نور شدند "مار آستین" در همدستی با ارگ تلاش کرد که از فرصت استفاده کند و میان جمعیت و استاد عطا اختلافات ایجاد کند چنانچه او چند روز پیش با شادمانی اعلام نمود که مشکلات بلخ حل شده عنقریب محترم اسحاق رهگذر بحیث والی جدید بلخ شروع بکار می کند.

"مار آستین" که در نیش زدن و منافقت خیلی ماهر است تلاس کرد که جناب رهگذر را که یک دوست و همرزم استاد عطا است مثل مهندس داوود مضمون بسازد و علیه استاد عطا و جمعیت اسلامی افغانستان استفاده کند اعلامیه دندان شکن استاد عطا که او از مقام ولایت کنار نمی رود ضربت شدید دیگری به "مار آستین" وارد کرد. خدا می داند "مار آستین" در همدستی با تبهکاران ارگ چند نفر والی خیالی دیگر برای بلخ را وارد بازی خواهد کرد این در حالی است که کشور غرق در خون فرزندان شده، تروریزم، فساد، فقر و هویت کشی در کشور بیداد می کند.

هارون امیرزاده

مشاهده در منبع اصلی