اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

روح عبدالرحمن و حفیظ الله امین زنده شده است

روح عبدالرحمن و حفیظ الله امین زنده شده است!

آنچه از برنامه های عبدالرحمن و حفیظ الله امین ناتکمیل مانده بود حالا غنی و اتمر آن را تکمیل می کنند. عبدالرحمن حدود 60 درصد هزاره ها را قتل عام و تبعید کرد و حفیظ الله امین با قلم خود نفوس کوچی ها را با علاوه نمودن یک صفر از دوصد هزار (200000) به دو میلیون (2000000) تغییر داد.

حالا غنی و اتمر در «احصاییه هوایی نفوس» کشور کشف کرده اند که نفوس ولایات مرکزی (عمدتا هزاره ها و تاجیک ها) 50 درصد و نفوس ولایات شمالی (عمدتا تاجیک ها و ازبک ها) 80 درصد کاهش یافته است در حالیکه نفوس ولایات جنوبی و شرقی (پشتون ها) دو چندان شده است.

چشم های تان روشن!
گوسفندانی که به هنگام انتخابات غنی در ولایات جنوبی و شرقی چوچه داده بودند حالا بزرگ شده و رسما درج نفوس کشور می شوند به این معنی که با تایید و تصویب این سرشماری باید تعداد وکلای پارلمان، مقدار بودجه، تعداد حوزه ها و رای دهندگان ولایات جنوبی و شرقی نیز دو چندان گردیده و در تعداد وکلا، مقدار بودجه، تعداد حوزه ها و رای دهندگان ولایات شمالی 80 درصد و مرکزی 50 درصد کاهش صورت گیرد زیرا عدالت آن است که همه چیز باید بر بنیاد «تعداد نفوس» باشد.

اگر مردم و به ویژه نسل جوان تاجیک، هزاره و ازبک خاموش و بی تفاوت باشند غنی و اتمر روح عبدالرحمن و حفیظ الله امین را زنده خواهند ساخت.

عبدل لعلزاد

مشاهده در منبع اصلی