اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

گرامیداشت از شهدای بیست و چهارم حوت هرات

به ادامه گرامیداشت از شهدای مظلوم بیست و چهارم حوت ۱۳۵۷ لازم است تا از شهید گرانقدر قاضی عبدالقادر قاضی زاده نیز اجلال بعمل اید.
شهید قاضی عبدالقادر قاضی زاده فرزند مرحوم قاضی عبدالباقی یکی از قضات مشهور و نامدار کشور بوده به سال ۱۳۰۰ خورشیدی در قریه فیروز اباد ولسوالی انجیل در دامن خانواده عالم و اگاه در علوم دینی پا به عرصه وجود گذاشت تعلیمات مقدماتی را نزد پدر عالمش فراگرفته بعدا‌ جهت ادامه تعالیم فقهی شامل مدرسه فخرالمدارس گردید و با فراغت از ان مدرسه رسما در‌ قوه قضائیه کشور مصروف شد. شهید قاضی عبدالقادر قاضی زاده امور قضایی و عدلی را با صداقت و پاک نفسی بی مانندی پیش برده در مقابل هرنوع فشار و حتی تهدید زورمندان بخاطر جانبداری ازظالم ایستاده گی کرده در احقاق حقوق انهایی که ظلمی به انها روا داشته میشد با تمام توانمندی مبارزه میکرد و تسلیم زور و‌ تهدید کسی نمی شد.

مدت زیادی بحیث قاضی وثایق در ولایت کابل ایفای وظیفه نمود که کار نامه پاک نفسی و صداقتش زبانزد عام و خاص بوده هنوز هم خاطراتش در اذهان باشندگان کابل انوقت باقی است. در دوره ماموریتش در ریاست محاکم هرات هم کارنامه صداقت و مجاهدتش برای احقاق حقوق ضعفا و بی نوایان مانده گار و فراموش نشدنی است.

با رویکار امدن رژیم کمونیستی خلق و پرچم و اغاز ظلم و تعدی عمال ددمنش رژیم بر مردم بیدفاع و مظلوم کشور، قاضی عبدالقادر شهید لحظه ارام ننشسته در تنویر اذهان مردم و افشای جنایات ، وپلانها و دسایس دولت دست نشانده فعالانه دست بکار شده از هرفرصت و‌مناسبتی برای بیداری شهروندان و روستاییان ساده دل که ثقل تبلیغات دولت برای جلب و‌جذب انها بسوی مرامهای غیر انسانی رژیم متوجه انها بود، استفاده می کرد.

روز بیست و‌چهارم حوت ۱۳۵۷ قاضی عبدالقادر از منزلش که مقابل مدیریت مخابرات هرات به عزم ا دای نماز جانب مسجد در حرکت بود که مدیر مخابرات که یکی از خلقی های خدا ناشناس و از خونخوار ترین اعضای باند خلق بود از بالای بام مدیریت مخابرات قاضی عبدالقادر را با سلاح خود کار به گلوله بست.

جنازه شهید عبدالقادر به شمول جنازه های بیشمار دیگری که در قیام بیست و چهارم حوت در راه ازادی و سرفرازی مردم شان جام شهادت نوشیده بودند از طرف خفاشان رژیم شبانگاه از جاده ها جمع اوری و درمکان نا‌معلومی در گورهای دسته جمعی بخاک‌سپرده شد.

خاطرات خوشی از این شهید عالی مقام دارم. وی انسانی بود متواضع، متدین، با تقوا، صادق ، مردم دار، خوش صحبت و مهربان. بار ها میسر شده که از صحبت و مجلس او استفاده برم. یادش گرامی و روحش شاد باد.

سعدی سلجوقی

مشاهده در منبع اصلی