اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

یک باشنده ولایت پکتیا 25 شورشی را کشت

مشاهده در منبع اصلی