اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

یک باشنده ولایت پکتیا 25 شورشی را کشت

مشاهده در منبع اصلی