اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

تولید سالانه ۳۳ تن جلغوزه سیاه در کشور

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع می گویند که سالانه ۳۳ هزار تن جلغوزه سیاه به ارزش ۸۰۰ میلیون دالر تولید می‌شود که بخش‌های زیادی آن به پاکستان صادر می‌شود.
در این حال، وزارت زارعت و آبیاری می گوید که برای پروسس جلغوزه سیاه در کشور قرار است دومرکز پروسس و بسته بندی جلغوزه سیاه ساخته شود و این دو مرکز تا یکسال دیگر به بهره برداری سپرده خواهند شد.
به گفته مسوولان وزارت زراعت، باغداران از  صادرات جلغوزه سیاه به بیرون از کشورسالانه تا چهارصد و پنجاه میلیون افغانی درآمد بدست میاورند.
گفته می شود، به علت نبود مراکز پروسس و بسته بندی جلغوزه، این میوه گران‌بها بنام پاکستان به کشورهای بیرونی صادر می‌شود و درآمد آن به جیب بازرگانان پاکستان می‌رود و حکومت تاکنون نتواسته است جلو اینکار را بگیرد.

مشاهده در منبع اصلی