اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

واکنش ارغندیوال به تصمیم اخیر گلبدین حکمتیار

پس از آن‌که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، عضویت سه عضو ارشد آن حزب را لغو کرد، عبدالهادی ارغندیوال یکی از اعضای برکنار شده، دربارۀ این اقدام آقای حکمت‌یار واکنش نشان داده‌است.
عبدالهادی ارغندیول که خود را رهبر حزب اسلامی افغانستان می‌داند، می‌گوید هیچ کسی حق ندارد که عضویت او را در آن حزب لغو نماید.
آقای ارغندیوال تاکید می‌کند که با وجود تصمیم اخیر گلبدین حکمت‌یار و مخالفتش با او، به فعالیت خود در حزب اسلامی افغانستان ادامه می‌دهد.
این درحالی‌ست که روز سه‌شنبه هفتۀ جاری، حزب اسلامی گلبدین حکمت‌یار با نشر خبرنامه‌یی گفت که سه عضو ارشدش را از عضویت در آن حزب اخراج کرده‌است.
به اساس خبرنامه، داکتر بصیر انور، عبدالهادی ارغندیوال و انجنیر محمد خان از جمله افرادی بودند که به اساس تصمیم حزب اسلامی، عضویت شان را در آن حزب از دست داده بودند.
درخبرنامه دلیل این اقدام  رهبری حزب اسلامی، ارتباط دانش افراد برکنارشدۀ با سایر احزاب فعالیت شان در مغایرت با اهداف حزب اسلامی گفته شده بود.
گلبدین حکمت‌یار درحالی، عضویت سه عضو ارشد آن حزب را لغو می‌‌کند که حزب اسلامی در وزارت عدلیه افغانستان به نام عبدالهادی ارغندیوال ثبت می‌باشد.

مشاهده در منبع اصلی