اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

کنایهٔ تازهٔ رئیس اجرایی به گلبدین حکمتیار

مشاهده در منبع اصلی