اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

کنایهٔ تازهٔ رئیس اجرایی به گلبدین حکمتیار

مشاهده در منبع اصلی