اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

امریکا در افغانستان پیروز میشود

مشاهده در منبع اصلی