اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

امریکا در افغانستان پیروز میشود

مشاهده در منبع اصلی