اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

امریکا در افغانستان پیروز میشود

مشاهده در منبع اصلی