اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

تخصص اصلی حکمتیار

رهبر حزب اسلامی حکمتیار جز به خشونت به هیچ فن دیگری آشنایی ندارد.

مشاهده در منبع اصلی