اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

توطیه های ارگ علیه بلخ باری دیگر ناکام شد

پس از آنکه اعتراضات مدنی را استاد عطا محمد نور بخاطر حسن نیت "روند کابل" به تعویق انداخت ارگ از فرصت استفاده نموده مذاکرات چندین ماهه خود با جمعیت اسلامی افغانستان را نا تمام گذاشته مستقیما با فرستادن معصوم استانکزی و سلام رحیمی با استاد نور مذاکره کردند. در نتیجه میان نور بلخ و جمعیت اسلامی بی اعتمادی را خلق کردند و همزمان به آن شایعات کنار رفتن او را نخست از دهان عبدالله به میدان بازی انداختند.

چنانچه "مار آستین" شمال بقول استاد سیاف "پیش پزکی" کرد با افتخار و خرسندی اعلام نمود که مشکل بلخ به فضل خداوند حل شده عنقریب جناب اسحق رهگذر با توافق استاد عطا بحیث والی جدید بلخ شروع به کار می کند. اما نگفت تکلیف انجییر داوود "والی سرگردان" چه می شود.
در نتیجه موج بزرگی از تبلیغات علیه نور بلخ براه افتید و استاد نور را متهم به خیانت به آرمانهای مردم و تعهداتش نمودند.
خاموشی معنا دار نور بلخ هم در این مدت نیز بازار شایعه را گرم کرد.
سر انجام بلخ خاموشی معنا دار را شکست و دروغ ها و شایعات ارگ و سپیدار را رد نمود. بدین ترتیب ضربت محکمی به دهان ارگ و سپیدار وارد نمود.

به باور من بحران در روابط ارگ و بلخ وارد مرحله تازه شده است. نور بلخ بحث کنار رفتن خود را منتفی دانسته و شامل آجندای گفتگو ها میان ارگ و جمعیت اسلامی افغانستان نیست.

دو درس خیلی مهم از بازار شایعات این چند روز آموخت:
یکی اینکه ارگ و سپیدار از هیچ توطیه ای علیه بلخ دست بردار نیستند. از تمام وسایل برای تخریب و تضعیف استاد عطا هم در میان جامعه جهانی و هم افکار عامه استفاده می کنند.
دوم اینکه بازار شایعه پراگنی برای استاد عطا یک آزمون برای سنجش افکار عامه و انتظارات از او نیز بود. واکنشهای طرفداران میلیونی استاد عطا نشان می دهد که نور بلخ محور مقاومت و تکیه گاه آرمانهای سرکوب شده مردم است. هر نوع معامله با ارگ در برابر چند تا کرسی بی ارزش موقتی به مثابه خیانت شمرده میشود. استاد عطا این حساسیت را خوب درک کردند و در اعلامیه شان بازتاب دادند.
حالا چی می توان کرد؟

در بهار یعنی فصل جنگ و ترور های سیاسی تحرک بیشتر می گیرد.
ارگ بلخ را مصروف مذاکرات ساخته اما از هیچ توطیه ای از ترور های سیاسی و تا نسل کشی فرزندان ما توسط عوامل استخباراتی و یا طالبان رو گردان نیست.
بگذارید اتاق فکر ارگ هر نوع توطئه می کنند، بکنند. ولی نور بلخ باید" نقشه راه"خود را داشته باشد.
وقت حرف زدن دیگر سپری شده است فصل عمل و کار شروع شده است.
امسال باید موج اعتراضات مدنی و یا نا مدنی در زیر شبح "بهار خراسانی" فاشیزم تبهکار ارگ را بر سر عقل بیاورد.
همه در انتظار اشاره از نور بلخ اند.
شعار ما: ارگ از ما بلخ از شما!

دوکتور وهاپ امیرزاده

مشاهده در منبع اصلی