اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 جوزا , 1397

برای نخستین بار/ برگزاری مراسم بزرگداشت شهید مزاری در ارگ

پس از گذشت 23 سال از شهادت شهید مزاری ارگ ریاست جمهوری برای نخستین بار میزبان این مراسم بود.

مشاهده در منبع اصلی