مطالب مرتبط:

بزرگان قومی کندز:ازمعارف با تمام توان حمایت و دفاع می کنیم

شهرکندز 23 حوت باختر بزرگان قومی درولایت کندز حمایت شان را از معارف اعلام کردند. آنان می گویند که درکنار دفاع از معارف دربرابر...

مطالب اخیر