اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

بزرگان قومی کندز:ازمعارف با تمام توان حمایت و دفاع می کنیم

شهرکندز 23 حوت باختر
بزرگان قومی درولایت کندز حمایت شان را از معارف اعلام کردند.
آنان می گویند که درکنار دفاع از معارف دربرابر هشدار های هراس افگنان ، ازپول شخصی وحتی زکات شان برای شکوفایی و تقویت معارف کارخواهند گرفت.
این سخنان امروز درهمایش حمایت از معارف در شهرکندز مطرح شد ؛ نشستی که با اشتراک صدها بزرگ قومی ازگوشه و کنار این ولایت برگزار شده بود.
بزرگان قومی شرکت کننده هشدار دادند هرکس و هر گروهی که مانع از فعالیت معارف در کندز شوند با آنان روبه رو خواهند شد.
یکی از بزرگان قومی کندز گفت" آماده هستیم برای تقویت معارف زمین های شخصی خود را وقف کنیم تا مکتب ساخته شود ، حاضریم بخشی از زکات خود را وقف معارف کنیم و حتی اگر در ساحه ی زیر اداره طالبان تهدیدی با معارف باشد ، با آن مقابله خواهیم کرد." محمد رستم احمدی رییس معارف ولایت کندز درین همایش حمایت بزرگان قومی از معارف را گام بزرگی برای شکوفایی معارف خواند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی