اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

برای همکاری درعملیات ضد هراس افگنی نیروهای تازه نفس فرستاده شد

شهرمیمنه 23 حوت باختر
درحالیکه فاریاب دراین اواخر گواه افزایش حضور و فعالیت گروه های هراس افگن ازجمله طالبان بوده است ، ده ها نیروی تازه برای سرکوب آنان عصر امروز وارد شهرمیمنه شدند.
این نظامیان اردوی ملی که مجهز با جنگ افزار های سبک وسنگین و چرخ بال های جنگی اند ، قراراست درکنار سایر نظامیان اردو ، پولیس و امنیت ملی بومی درفاریاب ، درعملیات ضد هراس افگنی شرکت کنند.
این درحالیست که درجریان حدود  یک ماه اخیر طالبان حمله های شان را بربخش هایی ازفاریاب به ویژه ولسوالی پشتون کوت شدت بخشیده اند.
گزارش ها ازپشتون کوت فاریاب حاکی است که دست کم بیست سرباز اردوی ملی دریک واحد نظامی درحومه ی این ولسوالی درمحاصره ی هراس افگنان قراردارند.
با این حال مقامات نظامی درفاریاب می گویند که تاکنون ده ها حمله ی طالبان را به عقب رانده اند و تلفات سنگینی به هراس افگنان وارد کرده اند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی