اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

پوهاند محمد رسول باوری : ازافغانستان مطابق واقعیت ها به جهانیان تصویرارائه شود

کابل باختر 23 حوت
پوهاند محمد رسول باروی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دردیداربا یک ژورنالیست مصری، دررابطه به وضعیت بخش های فرهنگی و هنری این  وزارت معلومات داد .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیدار درحالی که دکتور محب الله ذاکری مشاورامورانتشارات وزارت اطلاعات وفرهنگ و ولید شریف قنسل سفارت مصر درکابل نیزحضورداشتند، پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به چگونگی فعالیت و وضعیت بخش های مختلف فرهنگی وهنری آن وزارت به پرسش های سوها الشرقاوی ژورنالیست ومسول برنامه های روزنامه  " دستور" مصر پاسخ ارائه کرد .
پوهاند باوری دررابطه به آبدات تاریخی، آثارباستانی، وضعیت تیاتر، سینما، موسیقی  ، موزیم ملی و سایربخش های فرهنگی ، هنری و داشته های معنوی کشورمعلومات داده و یک سلسله خسارات واردشده ازاثرجنگ های گذشته و دستاورد ها دراین بخش ها را برشمرد. 
سوها الشرقاوی خاطرنشان ساخت که درکشورهای خارجی به خصوص درکشورهای عربی ازافغانستان تصویراز جنگ ، خشونت ویرانی و یک چهری دیگر ازاین کشور ازجانب رسانه های خارجی  وحتی از سوی رسانه های خود افغانستان ، ارائه میشود درحالیکه در افغانستان تمدن ، فرهنگ وپیشرفت است و درعرصه های مختلف بخصوص در راستای فرهنگ و هنر انکشاف های زیاد به مشاهده میرسد.
پوهاند باوری از ژورنالیست مصری تقاضا کرد تا ازهمه حقایق وواقعیت ها درعرصه های مختلف بخصوص دربخش های هنری و فرهنگی را که درافغانستان مشاهد میکند و معلومات به دست میارود، یک تصویر درست به کشوراش وجهانیان ارائه کند.
همینگونه سوها الشرقاوی وعده سپرد که مطابق واقعیت ها یک تصویردرست ازافغانستان ازطریق رسانه اش به مردم مصروسایر کشورهای عربی وجهان ارائه خواهد کرد. احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی