اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

نشست کمیسیون آماده گی برای برگزاری جشن نوروز برگزارشد

کابل باختر23 حوت
به ریاست پوهاند محمد رسول باروی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز نشست کمیسیون آماده گی برای برگزاری جشن باستانی نو روز، برگزارشد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست درکنارآن که اعضای کمیسیون و مسولان کمیته های گزارش ازکارکرد های شان را ارائه کردند، نظریات و پیشنهاد های شان را نیز بیان نموده و دررابطه تسریع روند کارآماده گی برای برگزاری جشن نو روز، تاکید صورت گرفت .
همینگونه کمیته های فرهنگی ، مالی و تدارکات ،تشریفات ،  امنیتی ، امورصحی ، تزیینات و نهال شانی این کمیسیون دررابطه به تطبیق برنامه های مربوط شان به خاطر آماده گی های بهتربرای برگزاری جشن نو روز ، نشست های جداگانه کردند.
همچنان پوهاند باوری تاکید کرد که کمیته های مذکور درنشست بعدی ازنتیجۀ کارکرد های شان به نسشت کمیسیون گزارش ارائه کنند . احمدضیا احمدی 

مشاهده در منبع اصلی