اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 حوت , 1396

تقدیراز برخی هنرمندان ، شاعران ونویسنده گان درمیدان وردگ

میدان شهر23 حوت باختر
ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت میدان وردگ از شماری هنرمندان ، شاعران و نویسنده گان تقدیرکرد.
دراین مراسم فرهنگیان ، استاد های پوهنتون ، قلم بدستان و مسوولان محلی شرکت داشتند. ختم/ابوی

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی