اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

تقدیراز برخی هنرمندان ، شاعران ونویسنده گان درمیدان وردگ

میدان شهر23 حوت باختر
ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت میدان وردگ از شماری هنرمندان ، شاعران و نویسنده گان تقدیرکرد.
دراین مراسم فرهنگیان ، استاد های پوهنتون ، قلم بدستان و مسوولان محلی شرکت داشتند. ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی