اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

زنی در جوزجان به علت فقر خود کشی کرد

شبرغان باختر 23 حوت
یک زن جوان در ولسوالی قرقین جوزجان دیشب خود را حلق آویز کرد و به زندگی اش پایان داد.
محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به آژانس باختر گفت که این زن هژده سال عمر داشت و یکسال قبل عروسی کرده بود، در قریه خان تپه ولسوالی قرقین در منزل شان خودرا حلق آویز کرد .
غفوری افزود: بر رسی های نخست ،علت این خودکشی را فقر و قرضداری شوهر این زن وانمود کرده است.
گفته میشود شوهر وی برای عروسی اش پول زیاد قرض گرفته بود و توان پرداخت آنرا نداشت .
مغفرت صمیمی مسوول حقوق بشر در جوزجان علت این چنین رویداد ها را بیکاری جوانان ، عدم آگاهی خانواده ها از عوامل ناگوار مصارف بیجا در عروسی ها و اخذ طویانه های گزاف بیان کرد .  لیلما

مشاهده در منبع اصلی