اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

میرداد خان نجرابی به عنوان منشی مجلس انتخاب شد

مشاهده در منبع اصلی