اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

والی فاریاب کودک فروخته شده یک خانواده راباز گشتاند

میمنه باختر ۲۳ حوت
یک کودک نوزاد فروخته شده در فاریاب دوباره به خانواه اش برگشتانده شد.
مسوول دفتر مطبوعاتی ولایت فاریاب به آژانس باختر گفت که این کودک نوزاد به دلیل فقر ومشکلات اقتصادی از سوی خانواده اش در بدل پنجاه هزار افغانی به فروش رسیده بود که به همکاری محمد همایون فوزی والی  فاریاب دوباره به آغوش خانواده اش برگشتانده شد.
فوزی به اداره های  ملی مبارزه با حوادث وصحت عامه دستور داد تا برای مدت یکسال به این خانواده را مواد غذایی کمک وبه  مادر کودک کمک های  صحیی لازم را فراهم سازند.
والی فاریاب همچنان پنجاه هزار افغانی پول خریداری  کودک را نیز دوباره به خانواده مقابل پرداخت.ختم/لیلما

مشاهده در منبع اصلی