اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

کشف محموله بزرگ گوشت قاچاق درشرق کشور

شهرجلال آباد 23 حوت باختر
یک محموله  بزرگ گوشت قاچاق درشرق کشور کشف شد.
این محموله از پاکستان بارگیری شده بود و قراربود درشهرجلال آباد به فروش برسد.
به اساس گزارش ها ، ازاین محموله هفت صد کیلوگرام گوشت گاو و گاومیش ضبط شده است.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که ماموران امنیتی درپیوند به قاچاق این گوشت، مردی را بازداشت کرده اند.
اوگفت که این گوشت هم فاسد شده بود و هم به گونه قاچاق وارد کشور شده بود.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی