اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

ازسالگرد شهادت شهید مزاری درنیلی یاد بود شد

نیلی / باختر/ 23/ حوت
از بیست و سومین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی درشهر نیلی مرکز دایکندی یاد بود بعمل آمد.
محمود بلیغ والی دایکندی که درجمع سخنرانان این محفل بود گفت: لقب شهید وحدت ملی را برای شهید مزاری سال گذشته رییس جمهور کشور اهداء نمود وی اضافه نمودکه شعار شهید مزاری روحیه هم پذیری میان اقوام ساکن درکشور بود ووحدت ملی رایک اصل میدانست .
دراین نشست سخنرانان روی ابعاد شخصیت شهید وحدت ملی صحبت کردند.
ختم/ شعیب

مشاهده در منبع اصلی