اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 اسد , 1398

سیاست آمریکا در افغانستان، بازگشت به دوران جنگ سرد است

مشاهده در منبع اصلی