اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

سخنان غنی و عبدالله در اوج ناباوری ها به برگزار نشدن انتخابات به موقع

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان و داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور در اوج ناباوری‌ها به برگزار نشدن انتخابات به موقع وعده می‌دهند که دولت متعهد به برگزاری آن پروسۀ ملی در زمان تعیین شده می‌باشد.
به‌تازه‌گی شماری از رهبران جهادی و مقام‌های پیشین حکومتی در نشستی در کابل به دولت افغانستان هشدار داده بودند؛ در صورتی که حکومت نتواند انتخابات را در زمان معین آن برگزار نماید، آن‌ها یک طرح بدیل را ارایه خواهند کرد.
هرچند سران احزاب و رهبران سیاسی، مواد طرح شان را واضح نساخته بودند؛ اما افزوده بودند که طرح شان همه‌ شمول و همه‌پذیر می‌باشد.
محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور، ام‌روز در نشستی که به منظور تجلیل از ۲۳ امین سال‎‌روز شهادت عبدالعللی مزاری در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود،  پیرامون موضوعات گوناگون جاری کشور صحبت کرد.
رییس جمهور غنی با تاکید بر این که وظیفۀ دولت حفاظت از حقوق مردم افغانستان است، افزود که فصل تفرقه‌پراگنی رفته و اضافه کرد که شهروندان در حال حاضر درفصل تطبیق قانون اساسی و هم‌گرایی قرار دارد.
رییس جمهور غنی در آن نشست که به‌خاطر یاد بود از شهید وحدت ملی افغانستان برگزار شده بود گفت که مزاری، خواهان افغانستان با ثبات و با عدالت بود و افزود که حکومت با درنظرداشت افکار او، کارهای بنیادی شان به پیش می‌برد.
او گفت که زندان افغانستان مرکزی در حال شکستن است  و یاد آورد شد که هیچ کسی توان دوباره اعمار کردن زندان‌ها درمناطق هزاره‌جات ندارد.
او با قدردانی از هم‌کاری رییس اجرایی کشور در امور حکومت‌داری  گفت که حکومت وحدت ملی کردن کاری آسان نمی‌باشد و از سران سیاسی کشور خواست تا اجماع را به وجود آروند که بروزدهندۀ درد های مشترک ما باشد و باعث نقطۀ وصل ما گردد نه جدایی.
رییس جمهور کشور اما در خصوص نگرانی به برگزاری نشدن انتخابات ریاست جمهوری و شورای در تاریخ معین آن گفت که حکومت متعهد به برگزاری آن،  در وقت معین می‌‍باشد و تاکید نمود که هیچ تغییری در زمان آن نخواهد آمد.
او گفت که حکومت وحدت ملی بدون قید و شرط از کمیسیون‌های انتخابات پشتی‌بانی همه‌جانبه و بی‌طرفانه می‌کند و از آن کمیسیون‌ها خواست تا کارهای شان را به شکل مستقل انجام دهد.
او گفت که کمیسیون‌های مستقل انتخاباتی با برگزاری انتخابات شورای ملی و ریاست جمهوری به سایر شهروندان کشور به اساس قانون اساسی اجازه دهند که برای سرنوشت شان قلم بزنند.
از سوی‌هم داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور ابراز امیدواری کرد که حکومت در تاریخ تعیین شده بتواند تمام زمینۀ ها را به‌خاطر برگزاری انتخابات شورای ملی مهیا بسازد و افزود که مردم خواهان حمایت بدون مداخله حکومت از نهادها انتخاباتی می‌باشند.
او در عین حال از سران احزاب سیاسی و نهادهای انتخاباتی خواست تا به‌خاطر برگزار شدن یک انتخابات خوب و بدون تقلب با کمیسیون‌های انتخاباتی هم‌کاری نمایند.
تاکید بر برگزاری در زمان معین آن از سوی حکوم درحالی صورت می‌گیرد که شهروندان برخلاف به برگزار شدن به موقع انتخابات باور ندارند.

مشاهده در منبع اصلی